De beginpassage uit dit artikel, gepubliceerd in Onze Taal.
Door Jan Erik Grezel

We zitten te lang en te vaak aan de vergadertafel. Volgens socioloog Wilbert van Vree – gepromoveerd op een onderzoek naar de Nederlandse vergadercultuur – kan het stukken efficiënter. Hoe kan een voorzitter daaraan bijdragen? Hoe kunnen wij, ‘linksom of rechtsom, onze zin doordrijven? En wat is nou typische vergadertaal?