Vergaderboeken

Vergaderkundig Bureau Van Vree biedt naast trainingen, workshops, adviezen en analyses ook andere producten aan waarmee u de vergadercultuur van uw organisatie en uw eigen vergader- en voorzittersvaardigheden kunt verbeteren.

Prijs: € 13,50