Vergaderboeken

Vergaderkundig Bureau Van Vree biedt naast trainingen, workshops, adviezen en analyses ook andere producten aan waarmee u de vergadercultuur van uw organisatie en uw eigen vergader- en voorzittersvaardigheden kunt verbeteren.

€ 10,- tot 1 oktober 2018
daarna € 13,50