Uw vraag of probleem is maatgevend voor onze aanpak. Hier vindt u enkele voorbeelden van hoe wij in voorkomende gevallen te werk gaan.

vergaderen waterschap 11

Ik wil mijn persoonlijke vergader- en voorzittersvaardigheden toetsen en verbeteren. Kunt u mij daarbij helpen?
Wij raden u individuele coaching aan. Een andere mogelijkheid is dat u deelneemt aan een open workshop die wij af en toe geven in samenwerking met andere organisaties.

De vergaderingen van mijn team lopen niet lekker. Wat raadt u mij aan?
In dit geval kunt u het beste met uw hele team een workshop of coaching volgen.

In onze organisatie wordt erg veel en vaak slecht vergaderd. Hoe kunnen we dat veranderen?
De oorzaken van de problemen moeten worden opgespoord, waarna wij die problemen adequaat en efficiënt aanpakken met behulp van bijvoorbeeld:
– project verbetering van vergadercultuur
– workshops voor voorzitters
– workshops t.b.v. agendering, verslaglegging, tijdbewaking, coaching
– presentaties of algemene workshops voor (groepen) medewerkers

Wij zoeken een technisch voorzitter voor een lastige vergavergaderen waterschap 12dering. Hoe komen we daaraan?
U bent bij ons aan het goede adres. Wilbert van Vree is bekwame externe voorzitter.

Is al dat vergaderen nog wel nodig in deze tijd van internet en teleconferencing?
Wij kunnen u adviseren bij het gebruik van internet, intranet, televergaderen ter ondersteuning of vervanging van face-to-face-vergaderingen.