CCI11072014_00001Het eerste boek over de geschiedenis van het vergaderen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Eerst komt de militair-agrarische samenleving aan bod met aandacht voor concilies, waterschappen, gilden, stedelijke besturen en standenvergaderingen. De volgende fase wordt geplaatst in de periode van overgang tussen de agrarische en industriële samenleving. Hierbij gaat de aandacht onder meer uit naar de vergaderregels van de hervormde kerk en de Staten-Generaal. De derde fase beschrijft de opkomst van de moderne vergadercultuur van de industriële samenleving. Het parlement krijgt nu een voorbeeldfunctie. Politieke partijen en het verenigingsleven geven nu elke burger de kans zich tot vergaderaar te ontplooien. Er ontwikkelt zich een beroepsmatige klasse van vergaderaars, ook in het bedrijfsleven. Vergaderen wordt een vak dat men kan leren met behulp van leerboeken, cursussen en trainingen.

Lees wat de vakpers over dit boek heeft gezegd.

U kunt dit boek bestellen:
1. per e-mail   vergaderwijzer@vergaderwijzer.nl
2. per telefoon  06-53846897.
Vermeld aantal exemplaren, naam, adres en telefoonnummer.
Prijs: € 27,50 + verzendkosten.