Enkele passages uit dit artikel, gepubliceerd in het personeelsblad van het ROC ID College, Indruk.
Door Hans Klemens

Nederlanders vergaderen veel. Ook in een instituut als het ID College wordt heel wat afvergaderd. Goed vergaderen valt niet mee. Daarom riep de unit Uiterlijke Verzorging in Leiden de hulp in van de vergaderkundige, Wilbert van Vree. Scherp analyseerde hij de bestaande vergadercultuur, die aanleiding gaf tot ontevredenheid.

Susanne Pennekamp, unitdirecteur van Uiterlijke Verzorging: “De opbrengst van deze workshop is direct zichtbaar in de wijze waarop nu een agenda gemaakt wordt. Bij ieder onderwerp wordt de doelstelling vermeld: is het meningsvorming, besluitvormend of beleidsvoorbereidend. De bedoeling van de vergadering wordt zo direct duidelijk.”

Mieke Beugelsdijk, vakgroepvoorzitter Schoonheidsverzorging, is enthousiast over de workshop.” Ik heb het als heel nuttig ervaren. Vaak blijkt in vergaderingen dat niet iedereen dezelfde regels hanteert. Zo’n workshop leert je dat dit juist heel belangrijk is. Er waren ongeschreven regels over bijvoorbeeld de vorm van verslaglegging. Die was altijd heel uitgebreid. Een andere ongeschreven regel was dat iedereen tijdens een vergadering nog allerlei agendapunten kon inbrengen. Dat alles maakte de structuur niet helder. Ik heb het gevoel dat we nu korter en effectiever vergaderen.”