De Norbert Elias Prijs is dit jaar toegekend aan Dr. Wilbert van Vree voor zijn boek Meetings, Manners and Civilization: The Development of Modern Meeting Behaviour.
De prijs, waaraan een geldbedrag van 1000 Euro is verbonden en die op 26 mei is uitgereikt in Amalfi, wordt eens per twee jaar toegekend aan een uitmuntend eerste boek van een wetenschapper op het terrein van de sociologie en aanverwante wetenschappen. Norbert Elias geldt als een van de grootste sociologen uit de twintigste eeuw en zijn invloed werkt door in allerlei wetenschapsgebieden, waaronder de geschiedschrijving, de literatuurwetenschap, de filosofie en de psychologie. De jury bestond uit Alessandro Cavalli en Carlo Mongardini, die beiden zitting hebben in de wetenschappelijke commissie van de Amalfi prijs, en de bestuursleden van de Norbert Elias Stichting, Johan Goudsblom, Hermann Korte en Stephen Mennell. Een panel van sociale wetenschappers is gevraagd een veelbelovend boek van een collega voor te dragen, verschenen in de jaren 1999-2001. Uit deze lijst heeft de jury unaniem het boek van Wilbert van Vree gekozen.