Tips voor het voorzitten van vergaderingen

 • Werk met startvragen, kernvragen en gespreksscenario’s.
 • Bevorder kruisgesprekken (vermijd tweegesprekken).
 • Rem spraakzamen af, vraag zwijgzamen om hun mening.
 • Vraag om oplossingen en verbeteringen.
 • Vergroot de participatie en betrokkenheid door vragen.
 • Luister (actieve houding, aantekeningen maken) en vat geregeld samen.
 • Houd de hoofdlijn vast, noteer zijpaden op een voorraadlijst.
 • Geef uw eigen visie het laatst.

Hoofdtaken van de voorzitter vóór de vergadering

 • Vaststellen en organiseren van de vergadering
 • Bepalen hoe, tot wanneer en bij wie men agendapunten kan indienen
 • (Informeel) vooroverleg met individuen of groepen
 • Opstellen van een aantrekkelijke agenda
 • Selecteren en uitnodigen van de deelnemers
 • Maken van een adequate tijdsplanning
 • Zorgen voor een geschikte accommodatie

Hoofdtaken van de voorzitter tijdens de vergadering

 • Openen
 • Tijdmanagement
 • Gesprek doelgericht houden
 • Besluitvaardigheid bevorderen
 • Creativiteit stimuleren
 • Deelnemers alert en betrokken houden
 • Personen en zaken scheiden
 • Resultaten (besluiten) duidelijk formuleren
 • Evalueren en afsluiten
 • Hoofdtaken van de voorzitter na de vergadering
 • Verslag/besluitenlijst nakijken (wie doet wat)
 • Actie ondernemen, verantwoordelijkheid nemen

Lees ook

De column “voorzitterdilemma

Nog veel meer tips in

Van Vree’s Vergaderwijzer

©Vergaderkundig Bureau Van Vree.
Tel:  020-4120477