• Spreek voorstelsgewijs:
  • Probeer zo snel mogelijk tot een globaal voorstel, concept of plan te komen.
  • Vraag om verbeteringen en oplossingen.
  • Probeer van tegenstanders gedogers te maken.
  • Vermijd discussie wie gelijk heeft.
  • Stel vragen om het begrip te toetsen.
  • Vat verschillen en overeenkomsten samen.
  • Trek tussentijds conclusies als mijlpalen naar consensus.
  • Stel tot slot draagvlak en mate van overeenstemming vast.
  • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur