• Beperk het verslag van een vergadering tot een besluiten-/actielijst.
 • Verspreid de lijst binnen 24 uur na de vergadering.
 • Geef op de besluiten-/actielijst aan:
  • Volgnummer en korte omschrijving van het besluit
  • Datum van het besluit
  • Uit het besluit voortvloeiende actie(s)
  • Naam van de actiehouder(s)
  • Tijdstip waarop de actie(s) gereed moet zijn
  • Data van tussentijdse checks
  • Hoe vaak de afhandeling van de actie(s) is uitgesteld.
 • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur.