In vergaderingen hebben mensen vaak de neiging met elkaar te spreken in de vorm van een discussie of debat. Discussiëren is een riskante onderneming. In het gunstigste geval mondt de strijd uit in een nieuw idee of voorstel, waarin voor- en tegenstanders elkaar vinden. Een methode die vaak sneller tot resultaten leidt dan discussiëren, is brainstormen. Bij brainstormen gelden de volgende regels:

 • Hoe meer ideeën des te beter.
 • Elk idee is toegestaan, geen kritiek, beoordeling of discussie.
 • Extravagante ideeën zijn gewenst.

  Een beproefde methode van brainstormen is de volgende:

 • Formuleer het probleem in termen van: ‘op hoeveel manieren kunnen wij…?’.
 • Maak een lijst van de meest voor de hand liggende oplossingen en sluit deze uit.
 • Laat iedereen in stilte zoveel mogelijk ideeën opschrijven (5 minuten).
 • Laat de deelnemers hun ideeën uitwisselen in kleine groepen.
 • Inventariseer de ideeën plenair.
 • Rangschik de ideeën naar thema’s of invalshoeken.
 • Selecteer enkele ideeën als mogelijke oplossing of als start van een nieuwe brainstorm.
 • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur.