• Bereken de vergaderkosten.
  • Maak deelnemers eigenaren van agendapunten.
  • Maak een tijdsplanning en houd u er aan.
  • Behandel de belangrijke punten eerst.
  • Schrijf mee op een bord tijdens de vergadering.
  • Vervang ‘ja maar..’ door ‘ja en…’.
  • Sluit agendapunten af met: wie doet wat wanneer?
  • Verspreid een actielijst binnen 24 uur.
  • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur.