• Hang een grote klok met secondewijzer duidelijk zichtbaar op.
  • Zet sta-tafels in de vergaderkamer.
  • Zorg voor projector, whiteboard, flipover, stiften en plakband.
  • Houd een stuk muur vrij om flipover-vellen op te plakken.
  • Wissel discussiëren af met andere gespreksvormen.
  • Bespreek ideeën of problemen in kleine groepen.
  • Laat ieder zijn gedachten eerst bij buurvrouw of buurman aftasten.
  • Laat ieder zijn gedachten eerst opschrijven.
  • Houd een (willekeurig) rondje zonder interrupties (pas op voor herhaling).
  • Gebruik flipover of whiteboard om argumenten, planningen, ideeën, voorstellen, besluiten op te schrijven.
  • Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur.