Effectief Vergaderen Tips

DOEN

 • Haal de bezem door vergaderrituelen.
 • Streef naar iets prikkelends elke vijf minuten.
 • Leid elk agendapunt in: doel, aanpak, tijd.
 • Geef elkaar complimenten, vermijd ironie en cynisme.
 • Vervang de rondvraag door ‘indienen agendapunten volgende keer’.
 • De notulist arresteert elke afspraak, beslissing en actie.
 • Verspreid de actielijst binnen 24 uur.

NIET DOEN

 • Vergaderen omdat er nu eenmaal een bijeenkomst gepland staat.
 • Te laat beginnen en uitlopen.
 • Ter vergadering nieuwe agendapunten indienen.
 • Het moment van pauzeren overlaten aan de blaas.
 • Monologen, herhalen, uitweiden, afdwalen, stokpaardjes berijden.
 • Vergaderen over het verslag van de vorige vergadering.

Lees meer over effectief vergaderen >>>