Deze keer gaan we het hebben over trucs waarmee mensen een vergadering naar hun hand proberen te zetten.

Er zijn verschillende soorten trucs. De eerste soort draait om de deelname. Hierbij valt onder meer te denken aan het aloude verdeel-en-heers-principe: wie onverzoenlijke partijen uitnodigt, heeft grote kans zelf aan het langste eind te trekken. Geducht is ook de ‘overval’, waarbij aanhangers van een bepaald standpunt plotseling massaal ter vergadering verschijnen. Een subtielere manier om tegenstanders te intimideren is hen inklemmen tussen medestanders.

Dit brengt ons op de plaatsinname, die vele mogelijkheden tot manipulatie biedt. Wie van meet af aan duidelijk wil maken dat hij de baas is, kiest een – verhoogde – zitplaats aan het hoofd van een langwerpige tafel. Overwicht krijgt men ook als men tijdens een vergadering gaat staan of lopen, terwijl de overige deelnemers zitten.

Dan de agendering. Zet een belangrijk punt achteraan op de agenda en probeer de vergadering zo lang mogelijk te rekken. Sla uw slag als men op hete kolen zit of zo afgemat en ongeïnteresseerd is geraakt dat men bereid is zijn schoonmoeder te verloten.

Het gesprek rekken is ook een manier om besluitvorming te traineren. EŽn van de meest spectaculaire vormen is ‘filibusteren’, opgekomen in het Amerikaanse Congres. Een spreker vertraagt de wetgeving door zo lang mogelijk onafgebroken het woord te voeren – soms dagen achtereen. Uit angst hiervoor werken de meeste parlementen met rantsoenering van de spreektijd op basis van zetelaantallen. Om hier weer onderuit te komen heeft men in het Japanse parlement een nieuwe variant ontwikkelt: in enkele dagen tijds slow motion naar het spreekgestoelte ‘lopen’.

Een alledaagse manier om een vergadering in verwarring te brengen en de besluitvorming te traineren of terug te draaien is het plaatsen van opmerkingen in de trant van: ‘de cijfers zeggen me niks’, ‘we zijn bezig met een luxeprobleem’, hoe kunnen we over details praten als we het totaalplaatje niet kennen’, ‘als morgen de hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe hoed’.

Tenslotte zijn er mensen die een vergadering proberen te misleiden door foutieve, onvolledige of onbegrijpelijke informatie te verschaffen. Dat is kortzichtig. Als uitkomt dat zij de kluit belazerd hebben, zijn zij voor langere tijd uitgeschakeld als serieuze gesprekspartner.

Heeft u nog andere trucs ervaren? Laat het weten.

©Vergaderkundig Bureau Van Vree.
Tel:  020-4120477