Pocketformaat met illustraties, 115x165cm, 84 blz.

Inhoud

  • Tips voor gemeenteraden: agenda, bevorderen van onderling debat, doelgerichte werkvormen, tijdsplanning, burgerparticipatie.
  • Tips voor raadsleden: voorbereiding, debattechnieken, manipulaties pareren, fractie-overleg.
  • Voorzitterstaken en -tips: inleiden, tijdmanagement, debat leiden, afkappen, non-verbaal gedrag, concluderen en afsluiten.

Griffiers over de Debat- en Vergaderwijzer:

  • Aan te bevelen voor elk raadslid, nieuw én ervaren.
  • Lekker kort en helder betoog, leuk om te lezen.
  • Heel goede opzet en toonzetting, vol nuttige handreikingen.
  • Een mooi naslagwerk.
  • Introductie van nieuwe werkwijzen die het debat verleggen naar de fracties onderling en daarmee succesvol verlevendigen.

Bestellen

Drie mogelijkheden:
1. Via onderstaand formulier
2. Per e-mail vergaderwijzer@vergaderwijzer.nl
3. Per telefoon  06-53 84 68 97
Vermeld aantal exemplaren, naam, adres en telefoonnummer. Prijs € 13,50 per stuk, bij 15 en meer exemplaren € 7,50 (exclusief verzendkosten).