Wilbert jpegCoaching van teams en individuen

Direct toepasbare aanwijzingen en adviezen tijdens vergaderingen of in gesprekken na afloop. U hoeft geen tijd in te ruimen voor workshops of seminars. Geen droogzwemmen maar to the point feedback krijgen. U krijgt een spiegel voorgehouden en aanwijzingen hoe slagvaardiger en inspirerender te vergaderen en voor te zitten.

De impact van de coaching kan worden versterkt door video-opnamen. De trainer maakt opnames van een (deel van een) normaal of gespeeld overleg, selecteert enkele typerende scènes en helpt u te reflecteren op de getoonde beelden.

Workshop ‘Inspirerend en Teamgericht Vergaderen’

De traditionele vergadering staat op de helling. Van de deelnemers wordt steeds meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid verwacht. Dit is het uitgangspunt van de workshop die bestaat uit oefeningen, presentaties, ervaringsuitwisseling en afspraken maken in een groep van minimaal 6 en maximaal 15 personen. De workshop is vooral voor voorzitters bedoeld. De preciese inhoud wordt afgestemd op de problemen en vragen van de deelnemers. Daartoe worden tevoren vergaderingen geobserveerd en intake-gesprekken gevoerd. Na enkele maanden volgt een follow up. De deelnemers ontvangen een werkboek en een exemplaar van Van Vree’s Vergaderwijzer.

Seminars ‘Slagvaardig en Doelmatig Vergaderen’

Presentatie met oefeningen voor groepen van 15 tot 30 personen, afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie en de wensen van de deelnemers. Daartoe worden vergaderingen geobserveerd en intake-gesprekken gevoerd. De deelnemers ontvangen een werkboek en een exemplaar van Van Vree’s Vergaderwijzer.

Een combinatie van seminar en workshopvergaderen waterschap 9

Een seminar van een dagdeel voor 15 tot 30 vergaderaars, gevolgd door een workshop van een dagdeel voor alleen de voorzitters (6 tot 15 deelnemers).

Daartoe worden tevoren vergaderingen geobserveerd en intake-gesprekken gevoerd. Na enkele maanden volgt een follow up. De deelnemers ontvangen een werkboek en een exemplaar van Van Vree’s Vergaderwijzer.

Interactieve voordracht ‘Slagvaardig en Inspirerend Vergaderen’

Voor congressen, conferenties en personeelsbijeenkomsten. Een levendige presentatie met anekdotes en tal van zeer praktische aanwijzingen.

Vergaderquiz

Een wervelende presentatie over vergaderen in de vorm van een quiz tussen voorzitters en deelnemers. De zaal formuleert de problemen, de kandidaten geven antwoord en de quizmaster geeft zijn visie en commentaar. Spelenderwijs wordt men vergaderwijs. En na afloop ontvangen deelnemers en publiek een exemplaar van Van Vree’s Vergaderwijzer.

Telematische en elektronische ondersteuning en vervanging van vergaderingen

Met behulp van telefoon- en video-systemen, internet en stemcomputers wordt vergaderen efficiënter en goedkoper, mits u deze nieuwe technologieën met overleg en beleid toepast. Deskundig advies bij de implementatie is essentieel.

Tele-vergaderen

Bij een juiste combinatie van ‘lijfelijk’ vergaderen en tele-vergaderen kunt u veel reistijd en -kosten besparen. Bovendien dwingen telefonisch vergaderen en video-conferencing tot gedegen voorbereiding en gestructureerde besprekingen. Moderne tele-communicatiesystemen zijn heel handzaam, technisch vernuftig en goedkoper dan u denkt.

Internet en intranet

Ook met internet en intranet kunt u aanzienlijke besparingen op reis- en vergaderkosten bereiken. Vooroverleg via e-mail kan agendapunten overbodig maken. Nog meer efficiëntie wordt bereikt, als vergaderingen eigen sites op het intranet openen met postbus en chatbox. Lees hierover het artikel ‘Virtueel vergaderen’ van Van Vree.